Poslední aktualizace:
6,listopadu 2013 Owen Jorgensen Nadpřirozeno Kniha 5. (Vše nově upraveno 1-5)
Jazyk / LanguageEN.bmp, 3 kB

Studna.jpg, 33 kB

Nova Zem.gif, 10 kB
POUZE PÍSMO - POUZE VÍROU - POUHOU MILOSTÍ - POUZE KRISTUS
Svědectví a Biblické učení zdarma
Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Matouš 10:8Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky, můžete mě kontaktovat – Lubomír Zimmer, e-mail:
seznam.png, 3 kB

Tlacitko_videa_CZ (1).png, 60 kB

Upozornění: Některé knihy se dlouho načítají při pomalém připojení k Internetu.
Nejlepší je proto si je stáhnout do počítače (vyber "SAVE")a později kdykoliv číst.
 Tereza - Sunshine Dcera Oběti (PDF-3,69 MB)
"Některé části v knize velmi živě popisují stranu zla. Ti, kteří jsou citlivější povahy, by měli být předem varováni." "Pokud my, jako nevěsta Kristova máme kralovat spolu s Kristem, hledejme z celého srdce jak žít ve svatosti a v Kristu Ježíši, kéž jsme Kristu stále víc podobni. Strhující příběh poukazuje na realitu života devatenáctileté dívky, která byla rituálně obětována satanským kultem, ale také kolik okultizmu se dostalo do vládní struktury. Příběh matky vás bude motivovat do většího odevzdání a zasvěcení se Kristu. Tereza (její matka) Čtenáři této knihy říkají: "Neplánujte dělat nic jiného, nebudete totiž schopni tu knihu odložit!" "Věřím, že nikdo tuto knihu nemůže číst bez toho, aby byl jeho život změněn. Je to opravdový příběh štěstí, téměř nevyslovitelné tragédie, a konečného vítězství."

 Sunsine CZ.JPG, 75 kB
 Petti W. - Zavražděná dědička (PDF-6 MB)
"Přepadena, mučena, zavražděna… A přesto dnes žije! Zavražděná dědička… živý svědek, je pravdivý příběh Dr. Petty Wagnerové, jedné velmi pozoruhodné ženy. Dr. Wagnerová – byla přepadena, mučena a zavražděna kvůli jejímu majetku. A přece skrze Boží zázrak dnes žije. Jako oběť hrozného vražedného spiknutí byla bita a mučena celých deset dní. Pak byla zabita elektrickým proudem. Doktor vypsal úmrtní list. Ale Pán učinil zázrak! A ona dnes žije!"

 Petti.jpg, 161kB
 D.Ratzlaff - Sobota v Kristu (PDF-2,02 MB)
"Tato pozoruhodná kniha vyšla v r. 2010 ve svém již 4. vydání (LAM Publications, USA), je snadno srozumitelná, čtivá a zároveň jde dostatečně hluboko k podstatě problému. Autor je bývalý učitel a kazatel CASD a tato práce je výsledkem jeho cesty k hledání biblické pravdy o sobotě. Cílem je pomoci čtenářům porozumět a pochopit princip smluv v Písmu a zejména rozdíl mezi starou a novou smlouvou. Pochopení těchto stěžejních konceptů je pak následně rozváděno do aplikace pro Kristovy následovníky se zaměřením na otázku závaznosti soboty v nové smlouvě. Autor přesvědčivě prokazuje nezávaznost soboty pro křesťany a dokládá její naplnění v nové smlouvě v osobě Ježíše Krista." "Naším záměrem nebylo cokoli prokázat, dokázat či vyvrátit." "Po dobu cca sedmi měsíců jsme týden co týden studovali s modlitbou téma soboty."

 SobotavKristu.jpg, 98kB
 Russell E.K. - Měla by církev učit desátky? (PDF-2,16 MB)
Kniha podrobně rozebírá každé slovo V Bibli, které zmiňuje desátek. Jak je to s platem kazatelů v Nové Smlouvě? A mnohé jiné; některé výstižné názvy kapitol: Původ a definice desátků. Genesis 14; Abraham, Melchisedech a arabské zvyky. Numeri 18; Předpis a zákon ohledně desátků. Desátky nahrazovaly dědictví půdy. Jak velké desátky? 10%, 20%, nebo 23 1/3%? Chudí desátky nedávali; Ježíš desátky nedával. 1 Samuelova 8:14-17; 1 Paralipomenon 23-27; králové, desátky a daně. Malachiáš; Služebníci, kteří okrádali Boha. 14 Matouš 23; Lukáš 11; Ježíš zmiňuje desátky pod židovským Zákonem. Lukáš 18:12; Chlouba farizejů ohledně desátků. Nová smlouva a Zákon. Židům 8 a 2 Korintským 3; lepší Nová smlouva. Křesťan, židovský Zákon a „zákon“ Kristův. Nejvyšší kněžství Krista zrušilo desátky. Efezským 2:14-16; Koloským 2:13-17; nařízení Zákona skončilo na Golgotě. 1 Petrova 2:9-10; kněžství všech věřících odstranilo desátky. 1 Korintským 9; 1-19; Pavel odmítl své nižší „právo“ na finanční podporu. 1 Korintským16; dávání potřebným svatým.

 DesatekREK.JPG, 96 kB
 Dean Braxton - V NEBI - Zážitek u Božího Trůnu PDF-1,13 MB)
"Vzpomínám si, že když jsem poprvé stanul před Ježíšem, řekl mi: „Ne, ještě není tvůj čas. Vrať se zpět.“ Byl jsem s tím spokojen, tak jsem to místo opustil, abych se vrátil zpět na zem. Dostal jsem se na místo, které bych nazval okraj nebe a věděl jsem, že moje tělo ještě není připraveno. Nemohu vám říct, jak jsem to věděl ani proč, prostě jsem to věděl. Když jsem se vracel zpět k nohám Ježíšovým, viděl jsem v nebi spoustu různých věcí. Také jsem rozmlouval s několika bytostmi. Nazývám je BYTOSTI, protože opravdu BYLI tím, k čemu je Bůh stvořil. Když jsem k Ježíši dorazil podruhé, řekl mi: „Ne, ještě není tvůj čas. Vrať se zpět.“ Když mi to řekl podruhé, znělo to o trochu přísněji a já jsem uvnitř plakal. Tak jsem znovu odešel."

 V Nebi.JPG, 26 kB
 Gavril Barnut - Co se týče Pána Ježíše jsem zločinec PDF-1,02 MB)
Gavril byl kdysi velmi zatvrzelým ateistou a členem Komunistické strany, který se však díky vroucím neustávajícím modlitbám své matky a manželky stal dítětem Božím. Gavril svůj příběh sdílel beze strachu s mnoha lidmi v Rumunsku včetně komunistických představitelů a vybízel je, aby činili pokání a obrátili se ke Kristu. Gavril se obrátil po neobyčejné zkušenosti poté, co byl doktory prohlášen za mrtvého. Po celých třinácti hodinách ho Pán Ježíš přivedl zpět k životu.

 Gavril Barnut Saw Hell and Heaven.JPG, 147 kB
 Alois Adlof - Falešný peníz, Adventisté a jejich učení ve světle Písma (PDF- 824 kB)
FALEŠNÝ PENÍZ. Spis z roku 1929. "Jasně tu vidíme, že dokonalé dílo Kristovo na kříži se tu popírá přes jasné slovo apoštolské a přes výkřik Spasitelův: Dokonáno jest! Vidíme, že v kardinální věci adventisté bloudí, a těžce bloudí." Přišel Kristus roku 1844? Komu byl dán zákon? Jak dlouho měl trvati zákon? Proč tedy trvání zákona bylo dočasné? V čem se jeví nedostatky zákona, aneb proč musel být zákon jen dočasný? Trvají požadavky zákona, nebo zákon pominul? Co nyní, když zákon pominul? Když jsme umrtveni zákonu, jaké je postavení naše k němu? Kdo tedy nejsou pod zákonem? Sobota nebo neděle? Komu byla dana sobota a komu patří? Čeho je sobota podobenstvím? Když věřící vešli v odpočinutí, jsou dále vázáni sobotou? Uložil Duch sv. věřícím z pohanů zákon a sobotu? Čím se nemá dáti znepokojovati ten, který má odpuštění hříchů v Pánu Ježíši?Proč asi neděle byla vyznamenávána? Co budeme činiti, abychom dělali dílo Boží? Svědectví Ch.Starkové a B. Fisherové (PDF-242kB)

 FalesnyPeniz.jpg, 607 kB
 Gary Wood - Zemřel jsem a šel do NEBE (PDF-1,09MB)
„Mrtvý muž vykládá svůj příběh o tom, jak se setkal s Ježíšem v Nebi“ Gary Wood, toho času osmnáctiletý, řídil spolu se svojí sestrou Sue auto po temné ulici v jejich rodném městě Farmington, ve státě Nové Mexiko. Psalo se datum 23. prosince 1966. Jeli domů a zpívali si vánoční písně. Zatímco v noci projížděli ulicí, Sue, o dva roky mladší než její bratr, najednou spatřila, jak ze silnice, po které jedou, trčí odtahové vozidlo zaparkované proti silničním předpisům. Její výkřik pronikl temnou nocí jen okamžik předtím než jejich auto nabouralo do vyčnívajícího ocasu tahače. Další události změnili navždy směr Woodyho života.

 GaryWood.JPG, 23 kB
 Marián Červeník-Moj boj proti neviditelnemu nepriatelovi (PDF- 2,14 MB)
„Táto kniha rozpráva môj životný príbeh. Je svedectvom o tom, že viditelný materiálny svet nie je jediným faktorom ovplyvňujúcim život človeka. Na vlastnú kožu som sa presvedčil, že niektoré ľudské problémy nie sú riešiteľné prirodzeným spôsobom a nestačia na ne ani najmodernejšie vedecké poznatky a metódy. Vo svete existujú neviditeľné sily, ktoré dokážu zničiť život aj ostrieľanému vojakovi mierových jednotiek. Mnohé duchovné aktivity ako napríklad vyvolávanie duchov, čarovanie, ľudové liečiteľstvo alebo veštenie sú spojené s obrovským nebezpečenstvom pre dušu a život človeka. Vďaka nesmiernej Božej láske a milosti však existuje riešenie pre každého. A práve o tom hovorí môj príbeh."
Zde najdete video a audio svědectví bratra Mariána

 Marian Cervenik.jpg, 36 kB
 Anna Mendéz - Vyššie Úrovne Duchovného Boja SK (PDF-420 kB)
Svědectví o vysvobození z moci temna skrze Ježíše Krista - Svědectví také dává odpověď na otázky typu "Bože proč jsi mne tím vším nechal projít?" "Odpovede na ťažké otázky spojené s duchovným bojom" - "Toto je svedectvo toho, ako ma Boh zachránil od toho, aby som bola kňažkou woo-doo a povolal do svojej služby. Mala som osemnásť rokov, keď sa Ježiš osobne zjavil v mojej izbe." "Ja som tvoj Pán, Ježiš Kristus. Prichádzam ti povedať, že príde čas, v ktorom sa ti dám poznať. Budeš mojou služobníčkou a prídem k tebe cez muža s belasými očami."

 AnaMendez.JPG, 73 kB
 Lubomír Zimmer - Řekni všem, že žiju (PDF-1,35 MB)
Zde naleznete 29 svědectví lidí, kteří měli prožitek, ve kterém viděli nebe či peklo. Je zde 29 svědectví, která vám pomohou upnout svoji mysl k těm: "...nebeským výšinám, kde Kristus sedí po Boží pravici." Kol. 3:1
Kniha je přeložena do Ukrajinštiny Stáhnout ji možno ZDE: PDF-5,54 MBukrajina-vlajka.jpg, 1 kB

 Reknivsem.jpg, 30 kB
 Lubomír Zimmer - Viděli jsme jeho hvězdu (PDF-4,99 MB)
V této knížečce se dozvíte, co byla hvězda Betlémská a kdo byli mudrci z Východu. Dozvíte se, že: ještě předtím než existovala psaná Bible, prostí lidé se skrze svědectví zapsané ve hvězdách dověděli, že přijde na tento svět spasitel, který se narodí z panny, bude Bohem i člověkem, bude ukřižován, vstane z mrtvých, přijde soudit živé i mrtvé a mnohem více. Dozvíte se, že tím pravým poselstvím ve hvězdách nejsou horoskopy, ale EVANGELIUM JEŽÍŠE KRISTA, ZAZNAMENANÉ VE HVĚZDÁCH JIŽ OD STVOŘENÍ SVĚTA!

 hvezdulogo.jpg, 30 kB
 Richard Eby - Vytržen do ráje (PDF-448 kB)
Svědectví – Přeloženo a doplněno z různých svědectví Ebyho volně šířeném po internetu. Eby byl profesor a gynekolog porodník s úspěšnou praxí. V roce 1972 vypadl z balkonu v Chicagu, což vedlo k jeho posmrtnému zážitku. Při tomto zážitku vedl rozsáhlý rozhovor s Ježíšem, o kterém se dočtete na následujících stránkách. V roce 1978 Dr. Eby zanechal své lékařské činnosti, aby mohl následovat své nebeské povolání na plný úvazek.

 Eby.jpg, 57 kB
 Ve smlouvě s knížetem temnoty (PDF-220 kb)
Svědectví – Nikdo nepochopí, jak jsem se tehdy cítil, den po svém vysvobození, když jsem našel tahle slova v Bibli „Vypléním též kouzly z tebe, a planetářů nebude v tobě.“ (Micheáš 5:12 KR) Slzy mě tehdy zaplavily, když jsem to četl. A poté, když jsem četl v Novém zákoně (Zjevení 18:23) o soudu, který přichází na čaroděje. Tohle slovo „čarodějnictví“ v Řečtině znamená „očarovat skrze drogy“ – tohle je hnutí dnešních mladých lidí. („čarovné nápoje“ CEP) Ďábel je všeho toho otcem.

 Vesmlouve.jpg, 13 kB
 Aldino – Svědectví zemřelého a vzkříšeného bratra Aldina (PDF-266 kB)
Svědectví – „mohl vidět, jak spasení věřící přicházejí domů. Bylo mu dáno stát u dveří brány nebe. Když vcházeli spasení, andělé stáli ve špalíru kolem široké ulice z průhledného zlata a vzadu se nacházelo velmi jasné světlo. Spasení, kteří přicházeli, byli přijati anděly s plesáním, vykřikováním a s palmami v ruce. Potom šli rovnou do toho jasného světla.“

 Aldino.jpg, 41 kB
 Aline Baxley – Byla jsem v pekle(PDF-406 kB)
Svědectví – sestra Aline zažila automobilovou nehodu a s ní spojenou skutečnost, která v roce 1974 změnila celý její život. „V jedenácti letech jsem odevzdala svůj život Pánu Ježíši. Když mi bylo sedmnáct let, provdala jsem se za nekřesťana, odvrátila se od Pána a začala žít život plný hříchu. To jediné peklo, z kterého jsem v té době měla strach, bylo oddělení od Boha. Tak probíhal můj život. Ve čtyřiceti letech jsem se provdala znova. Byla jsem silná alkoholička, užívala jsem drogy a kouřila. Stále jsem utíkala někam pryč před voláním Boha, který nade mnou pořád bděl.“

 Baxley.jpg, 47 kB
 M.K.Baxter - Boží Zjevení Pekla(PDF-655 kB)
Nově zpracováno "Je mi jasné, že bez nadpřirozené moci Pána Ježíše Krista by tato, nebo i jiná kniha, která pojednává o posmrtném životě, nemohla být napsána. Pouze Ježíš drží klíče pekla a zaplatil cenu za náš vstup do nebe. Shledala jsem, že napsat tuto knihu byla dlouhá, osamělá, náročná zkušenost."

 BaxterKniha.jpg, 809 kB
 Athet Pyan Shinthaw Paulu - ZPĚT ZE SMRTI (PDF-188 kB)
Nevšední svědectví buddhistického mnicha z Myanmaru (Barma), který přišel zpět k životu jako změněný člověk! "Po léta jsem se velmi snažil, abych byl tím nejlepším mnichem, jak je možné být a abych nezranil žádnou živou bytost. Studoval jsem svaté Buddhistické učení stejně jako všichni moji praotcové přede mnou. Pokračoval jsem jako mnich až do té doby, kdy jsem velmi těžce onemocněl. Toho času jsem byl v Mandaly a musely mě převést do nemocnice na léčení. Doktoři mi udělali různá vyšetření a řekli mi, že mám žlutou zimnici a malárii. Po měsíci stráveném v nemocnici se můj stav zhoršil. Doktoři mi řekli, že není žádná naděje, abych se uzdravil a propustily mě, abych se připravil na to, že zemřu.

 Athet.jpg, 34 kB
 A. A. Allen – Cena za zázračnou Boží moc(PDF-386 kb)
„Bůh ke mně znovu promluvil. Řekl: „Toto je odpověď. Až na oltář poslušnosti a posvěcení položíš poslední věc ze seznamu, NEBUDEŠ POUZE UZDRAVOVAT NEMOCNÉ V MÉM JMÉNU, ALE BUDEŠ TAKÉ V MÉM JMÉNU VYHÁNĚT DÉMONY. A JAK BUDEŠ V MÉM JMÉNU KÁZAT SLOVO, UVIDÍŠ VELKÉ ZÁZRAKY. NEBOŤ HLE, DÁVÁM TI MOC NAD VEŠKEROU MOCÍ NEPŘÍTELE.“

 cena.JPG, 10 kB
 Bill Wise - 23 minut v pekle (PDF-252 kb)
Svědectví – Jde o přeloženou verzi audio tracků. „Zajímá tě, jak to asi vypadá v pekle? Pochybuješ, že místo jako tohle může vůbec existovat? Potom si přečti tenhle článek.“ Dostal jsem se ven a podíval jsem se jedním směrem a všechno bylo černé. Jediné, co jsem slyšel, byl jekot. Lidé, biliony lidí, kteří tam ječeli. Bylo to tak hlasité. Pokud jste někoho slyšeli ječet, tak víte, jak je to otravné. A když tady ječeli biliony lidí, ani si nedovedete představit, jaký to má dopad na vaši mysl. Nedá se to vydržet. Chceš si rukama zacpat uši, ale je to tam hlasité a nemůžeš se dostat od toho řevu. A ten strach, co tě zachvacuje, je tak neuvěřitelný. Protože tam dominuje strach, není tam žádná Boží přítomnost. Musíš prostě vydržet ten strach a mučení v naprosté tmě. Nic nevidíš a nevíš co přijde potom. Některé verše mluví o této temnotě Žalm 88...“

 23minut.jpg, 42 kB
 Bishop Earthquake – Tajemství ráje (PDF-189 kB)
Svědectví – Curtis Kelley, přezdívaný také jako „Biskup Zemětřesení (Bishop Earthquake)“, je bývalým profesionálním boxerem a dnes pastorem v Hollywoodu. Je také autorem knihy „Zlatá nebeská nádoba“ vydané nakladatelstvím Word Harvest Books. „Během několika okamžiků mě tahle věc zavezla do překrásné zahrady. Byly tam obrovské stromy, deset lidí s roztaženými pažemi by bylo třeba, aby tento strom mohli obstoupit dokola. Každé stéblo trávy mělo uvnitř sebe diamant, nějaký klenot a smaragd. Vypadala ještě lépe než tráva na golfovém hřišti.“

 bishop.jpg, 47 kB
 Boris Pilipchuk – Vzkříšený policista (PDF-184 kB)
"Cítil jsem se, jako bych byl normálně při vědomí. Začal jsem pozorovat věci svýma očima. Sledoval jsem všechno jakoby shora. Můj duch ze mě vyšel a díval se na moje tělo. Kolem mne se shromáždili lékaři v bílých pláštích. K mému tělu bylo připojeno velké množství přístrojů. Lékaři se snažili můj stav stabilizovat; běhali všude okolo, ale nepomohlo to. Pak jsem začal stoupat vzhůru k nebi. Země se stále zmenšovala. Stala se tak maličkou, až nakonec úplně zmizela z dohledu. Po celý čas toho letu jsem slyšel neustálý hvízdot v uších. Ocitl jsem se na neobyčejném místě, které tak svítilo, že jsem se začal cítit velmi dobře. Uviděl jsem zlaté schodiště, které zářilo nádherným jasem."
 Boris.jpg, 42 kB
 Daniel Ekechukwu - Sědectví pastora Daniele Ekechukwu (PDF-490 kb)
Svědectví – „Viděl jsem se, jak mě několik lidí pozvedá. Měl jsem na sobě svoje kalhoty a šaty do kterých mě oblékli. Vedli mě dovnitř haly, ve které bylo více jak dva tisíce lidí. Když jsem se rozhlédl okolo, tak lidé, když mě viděli, začali křičet a plakat. Někteří chválili Boha. Nechápal jsem, co se děje. Později mi řekli, že jsem vstal z mrtvých. Když jsem byl v nebi, zdálo se mi, že jsem tam nebyl déle jak patnáct minut. Nechápal jsem, proč tito lidé říkají, že jsem byl mrtvý tři dny." „Anděl mi řekl: „Ježíš dokončil svoji práci příbytků, ale svatí Boží ještě nejsou připraveni. Ježíšův příchod je opožděn, protože Křesťané v církvi ještě nejsou připraveni“. Video - Vzkříšený z mrtvých - svědectví Daniele Ekechukwu (odkaz)

 Daniel.jpg, 3 kB
 Emmanuel Eni - Vysvobozen z moci temna (PDF-1,02MB)
Svědectví – Pravdivé a mocné svědectví bývalého čaroděje, který se obrátil ke Kristu. „Toto je příběh o mocných, podivných a tajemných skutcích Božích – v poslušnosti k příkazu Ježíše Krista, který mi řekl: „Běž a svědč o tom, co jsem pro tebe učinil.“ "Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách." (Ef.6:12)

 vysvobozen.jpg, 42 kB
  Erlo Stegen - Probuzení mezi Zully (PDF-431 kb)
Silné svědectví! Důležitost svatosti v životě! – „... Pak s námi ta žena mluvila anglicky, ačkoli se nikdy angličtinu neučila. Náhle z ní začala štěkat smečka psů. Ten štěkot slyšeli lidé i venku přede dveřmi. Můj bratr měl velkého psa, který z dálky přiběhl a skočil na okno, aby se na ty psy podíval. Je možné napodobit jednoho psa, ale v žádném případě celou smečku. Když to přestalo, začalo z této ženy chrochtat a kvičet množství prasat. Nato jsme v Ježíšově jménu, které je nad každé jméno, poručili mocnostem temnosti, aby ženu opustily. „Je nás 300 silných válečníků a nikdy tuto osobu neopustíme!“ volali. ... Náhle démoni řekli něco velmi pozoruhodného: „My jsme věděli o Bohu Otci i o Bohu Synu, ale co přišel Duch svatý, hoříme. Jeho oheň je pro nás příliš spalující.“

 Revival.jpg, 66 kB
  Fuego de Dios - Boží oheň (PDF-1,46 MB)
Různá svědectví Davida Hogana – „Zemřel jsem a opustil jsem své tělo a najednou jsem se otočil vodorovně; viděl jsem slunce i měsíc. Pak ale najednou přišlo ohromné světlo, jasnější než slunce, když září v poledne. Otočil jsem se a tam stál muž a díval se na mě. Za celý svůj život jsem neviděl takového muže. Měl na sobě roucho, které mu sahalo až po kotníky.“ „To roucho zářilo.“ „Kolem pasu měl zlatý pás.“ Ptám se ho: „Měl nějaké vlasy?“ „Měl dlouhé bílé vlasy.“ „Aha, a bylo na nich něco zvláštního?“ „Ano, ty vlasy zářily jasněji než slunce.“ „Jeho vlasy byly bílé jak vlna… jako sníh. Jeho oči, bratře Davide, zářily jako pec, ve které peče moje manželka.“ „Jeho nohy se podobaly mačetě, když ji dáte do ohně a rozžhavíte ji.“ „A řekl ti něco?“ „Ano, řekl mi něco, bratře Davide. On mluví aztécky.“ „A co ti tedy řekl?“ „Bratře Davide, když On promluvil, tak to bylo jako rozvodněná řeka. Řekl mi: „Mimits neki.“ „A když mi řekl: „Mimits neki,“ tak v ten okamžik jsem byl vzkříšený z mrtvých.“

 David Hogan.jpg, 6 kB
  Ian McCormack - Pohled do věčnosti (PDF-1,75 MB)
„Pohled do věčnosti“ je úžasný, pravdivý příběh, setkání jednoho člověka se smrtí a světem, který se za touto smrtí nachází. Pobodalo ho pět medúz zvaných čtyřhranka smrtelná (čtyřhranka fleckerova), když se potápěl blízko pobřeží ostrova Mauritius. Ian později zemřel v nemocnici zhruba na 15–20 minut. Během této doby měl zážitek pekla a nebe a vrátil se, aby nám svůj příběh sdělil!" Video - Pohled do Věčnosti - Vynikající Slovenský dabing( velikost 219 MB)
Zde odkaz na DVD ke stáhnutí ve vysoké kvalitě v ISO souboru na 3části
Odkaz kde si knihu můžete objednat v češtině! Objednej přes kcpribram@atlas.cz tel: 318630642

 Cormack.jpg, 22 kB
 Dr. Maurice Rawlings - Do pekla a zpět "ZÁŽITKY Z KLINICKÉ SMRTI" (PDF-567 kb)
Svědectví – „Někteří lidé mluví o světle nebo o tom, že se vznášeli ve vzduchu nebo že cítili teplo a lásku. Ale já jsem nic z toho necítil. Místo toho jsem pocítil nevyslovitelný děs a hrůzu.“


Do pekla a zpět ( video 208 MB)
Délka 89 min. Pravým tlačítkem myši „Uložit cíl jako“. Český neprofesionální dabing.

 rawlings.jpg, 24 kB
 Frank Bartleman - Azusa Street (PDF-0,97 MB)
… Brzy poté, dítě se zaujatou pozorností řeklo: „Poslouchejte! Poslouchejte!“ Dělali co mohli a přesto nic neslyšeli. Dětské uši uslyšely věci, které nebyly z této země. Přesto však, krátce potom, začaly slyšet nejúchvatnější hudební tóny, které zjevně nebyly z tohoto světa, ale ozývaly se z dálky. Rychle se to přibližovalo a bylo to slyšet čím dál víc, až to nakonec na chvíli utichlo přímo nad domem, kde se shromáždili. Dětská tvář se rozzářila skutečnou svatozáří slávy, a když Boží přítomnost naplnila pokoj, uvědomili si, že je obklopila skupina nebeských bytostí, a když téměř slyšeli třepot křídel andělů, duch maličké vyšel ze svého hliněného chrámu v úchvatné radosti z vytržení. Nebeská hudba se znovu ozvala a zanedlouho se ztratila v dálce. Andělská kapela se vrátila do Nebeského města a duch dítěte odešel s nimi.“

 modlitebna.jpg, 44 kB
 Gene Edwards - Listy devastovanému křesťanovi (PDF-327 kB)
Gene Edwards - "Použije-li někdo těchto listů k tomu, aby nějakému hnutí či skupině způsobil újmu, stane se tak přes můj protest. V životě jsem viděl nejednoho pěkného Saula, který naháněl hrůzu, ale také nejednoho Absolona, který si s ním v ničem nezadal." „Ptal ses mne, co vím o „učednictví", „autoritářství", „pastorismu" a „supervládě starších“ „Poslouchej, křesťane. Poslouchej, Kene. Zaútočili na Tvou pýchu a také na Tebe použili taktiku zastrašování.“

 devastovanemu.jpg, 38 kB
  H. A. Baker - Vidění za oponou (PDF-947 kb)
Svědectví – „Děti a mladí lidé, na které toto vylití Ducha svatého sestoupilo a skrze které přišly tyto vize a zjevení, byli členy dětského domova Adullam Rescue Mission (Adullam Záchranná misie) v Yunnanfu, provincie Yunnan, Čína. Z větší části bývaly tyto děti žebráky na ulicích ve městě. V některých případech se jednalo o chudé děti, sirotky nebo polosirotky a byly tam i děti, které utekly ze svých domovů z odlehlejších částí okolních provincií.“ - Mocné vylití Ducha svatého - Nadpřirozené projevy Ducha svatého - Vize nebe Andělé okolo nás - Království ďábla - Konec tohoto věku a návrat Krista - Chlapec, bývalý žebrák, prorokuje -

 Videnizaoponou.jpg, 9 kB
  H. Pittman - Placebo (PDF-388 kb)
Svědectví – PROBUĎ… SPÍCÍ CÍRKEV - JAKOU DROGU UŽÍVÁ CÍRKEV? Howard Pittman, který byl 35 let baptistickým kazatelem, 8 srpna 1979 během operace na nějakou dobu zemřel a dostalo se mu prožitku klinické smrti. Poté co mu andělé ukázali první a druhá nebesa, byl vzat před samotný trůn Boží, kde mu bylo dáno poselství pro tento svět.

 placebo.jpg, 14 kB
 Je Římskokatolické učení založeno na Biblické pravdě? (PDF-390 kb)
Každý dobrý věřící katolík chce potěšit Boha ve svém životě. Poté, co život na zemi skončí, věří, že bude s Ním žít navždy. To je vznešený cíl založený na osobní víře o Bohu a o tom, jak Jej usiluje poznat. Ovšem vznešené záměry a osobní víra o Bohu nezaručí výsledky nebo věčný život. Je mou touhou, abyste zjistili, stejně jako i mnoho dalších věřících před námi, zda katolická víra má solidní původ v Bibli. Toto je účelem této knihy.

 rimskokatolicke1.jpg, 18 kB
 Dave Hunt - Žena jedoucí na šelmě (PDF-2,06 MB)
(Nově upraveno 2012) Z. Janovo 17:7 "Anděl mi řekl: „Proč jsi užasl? Já ti řeknu tajemství té ženy a šelmy, která ji nese a má sedm hlav a deset rohů." Zrušení reformace. Je Ekumenismus správnou volbou pro dnešní církve? Tajemství - Babylón. Město na sedmi pahorcích. Vymyšlená historie. Neomylnost a tyranie. Na které skále? Nečistá matka. Svůdce duší. Vláda nad králi. Krev mučedníků. Vatikán, nacisté a Židé. Povraždění Srbů. Otázka spásy. Zrazená reformace. Odpadlictví a ekumenismus. Přichází nový světový řád. (Balaámovi se sice nepodařilo Izrael proklet, další taktice již ale Izrael podlehl, skrze smilstvo (předobraz duchovního smilstva) a když hned na to, přijali nabídku účastnit se obětních hodů jejich božstva (Numeri 25). Tehdy Bůh musel tvrdě zasáhnout. Podobně je tomu dnes s církví. L. Z.)

 Zena.jpg, 81 kB
 J. G. Lake - Dobrodružství v Bohu (PDF-390 kb)
Svědectví o nadpřirozených událostech ze života J. G. Lakeho. "Našel jsem Boha jako chlapec a už téměř 50 let chodím v Božím světle, ve kterém se snažím porozumět obecenství s Ním, když naslouchám Jeho hlasu. Chci upoutat vaši pozornost k některým věcem, ze kterých se křesťan raduje a k těm ostatním, které mu schází."

 Lake-dobrodruzstvi.jpg, 18 kB
 J. G. Lake - Duchovní hlad a jiná kázání (PDF-879 kb)
Dr. J. G. Lake 1870-1935. „Blahoslavení, kteříž lačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou“ (Mt. 5:6). Hlad je dobrá věc. Je to ta nejpřesvědčivější skutečnost, kterou jsi uvědomuji. Je to úžasná moc. Národy se přesvědčily o tom, že s lidmi nic nepořídíte, dokud nezačnou být hladoví. Avšak, když začnou hladovět, mějte se na pozoru. Existuje totiž určitý druh zoufalství, který hlad doprovází. Přál bych si, kdybychom ho takto všichni zakoušeli duchovně. Přál bych si, kdybychom byli velmi hladoví po Bohu. Nebylo by to úžasné? Bylo by divné, kdybychom všichni skutečně hladověli po Bohu a při tom by pouze dva nebo tři z nás byli nasyceni ve shromáždění.

 lake-hlad.jpg, 22 kB
 Jim Bramlett - Andělé se zjevují jako lidé (PDF-339 kb)
Krátké svědectví o setkání s anděly. Text andělské písně: „Konec je blízko: Zachraňuj Duše.“ – Hlad se rozmáhá stále více a více. Je stále více a více zemětřesení. Situace se stává více a více zlověstnou. Lidé bojují jeden proti druhému, národ proti národu. Katastrofy jsou stále více a více krutější. Celé životní prostředí se kazí. Katastrofy jsou stále více a více krutější. Srdce lidí jsou zkažená a neuctívají toho pravého Boha. Katastrofy jsou stále více a více krutější. Potopy a období sucha jsou stále více častější. Je stále více a více homosexuality a nevyléčitelných nemocí. Katastrofy jsou stále více a více krutější. Podnebí je více a více abnormální. Země je více a více nepokojná. Obloha byla prolomena. Atmosféra je zdeformovaná. Katastrofy jsou stále více a více krutější.“ Refrén: „Konec je blízko. Zjevení lásky se manifestovalo. Povstaň, povstaň, zachraňuj duše. Konec je blízko. Povstaň, povstaň, zachraňuj duše.“

 Andelesezjevuji.jpg, 15 kB
 Jiří Doležel - Nové Dějiny Desátků (kniha není volně šiřitelná)
Nové vydání 2012 "Desátky dnes pokládají někteří lidé za základ prosperity, pro jiné jsou jen symbolem temného středověku. Desátky jsou přitom spojeny s mnoha otázkami, například: Co měly společného s vyvražděním obyvatel ze Stedingu? Kterým pohanským božstvům byly obětovány? Dávali je vůbec první křesťané? Na tyto a mnohé další otázky hledá autor v knize odpověď. Cituje přitom důsledně z autentických dokumentů a nalézá v nich celou řadu překvapujících skutečností."

 dejinydesatku.jpg, 163 kB
 Jim McCoy - Učedník čarodějnice (PDF-600 kb)
Svědectví bývalého učedníka přední americké čarodějnice – "Jakmile otevřela dveře té budovy, téměř fyzickýma očima byste viděli, jak se tam rozprostřelo něco temného. Když jsme vešli dovnitř, zjistil jsem, že tam nejsou žádná okna. V prostředku místnosti, kam jsme vešli, byl stůl a byly tam čtyři židle okolo a jedna větší židle jako trůn. Tam seděla ona. Na stole byl křišťál. Seděla na své velké židli a požádala mě, abych tam vstoupil. " Svědectví končí nádherným vysvobozením - A já řekl: „Bože Otče, udělám cokoliv, co budeš chtít, protože teď vím, že jsi ten jediný pravý Bůh.“ A on mi řekl: „Jdi a pověz ostatním, co jsem pro tebe učinil, aby i oni mohli uvěřit, že přijdu brzy.“

 ucednik.jpg, 24 kB
 John Mulinde - Boj v ponebeských oblastech (PDF-172 kb)
Svědectví – Bývalý čaroděj se obrací k Bohu. John Mulinde podává zprávu o tom, co zažil mladý nedávno obrácený muž, který sloužil satanovi a nyní následuje Pána Ježíše. Vypráví, jak v ponebeských oblastech se bojuje proti církvi, jak jednají andělé a démoni a jak vytrvalá modlitba prolamuje a působí v duchovní oblasti.

 boj.JPG, 53 kB
 Karel G. Finney – Probuzení (PDF-516 kb)
„Až zemřu", oslovil Finney přítele, „nehledejte mne mezi mrtvými. Odcházím tam, kde budu živější, nežli vy zde dole." AMEN! Kazatel 19. století Ch. G. Finney – zkrácené svědectví a VYNIKAJÍCÍ VYUČOVÁNÍ, KTERÉ NEZBYTNĚ VEDE K PROBUZENÍ. Tahle kniha má velmi neobyčejnou historii! Skrze ni byl zapálen oheň probuzení na mnoha místech! „Finneyovy proslovy o duchovních probuzeních". První vydání o 12.000 výtiscích bylo v několika dnech rozebráno. Kniha byla vydána znovu v Anglii, kde jediný nakladatel prodal 80.000 výtisků. Konference církve waleské vyslala k Finneyovi poselství, aby mu vyslovila dík a pověděla mu o mocném probuzení, které vyvolalo čtení jeho proslovů."

 Finney.jpg, 43 kB
 M. Guyon - Krátký a velmi snadný způsob modlitby (PDF-502 kb)
Kniha z roku 1685. POZOR – dostává se vám do rukou kniha, která byla veřejně pálena! Toužíte chodit s Bohem po 24 hodin denně? Pak si ji určitě čtěte ZNOVU A ZNOVU!

 guyon.jpg, 41 kB
 M. Herzán - Totalitní Světovláda (PDF-1,0 MB)
"Šokující výpověď komisaře pro lidská práva, Martina Herzána, nás seznamuje s otřesnými záměry globální totalitní světovlády. Podává fakta a důkazy, zabývá se různými případy v historii dějin různých zemí. Nechce přesvědčit, ani šokovat, jen informovat o možných záměrech globalní světové politiky." „Bylo zjištěno, že pomocí techto mikročipu napojených na nervová centra, lze plně ovládat člověka, jeho tělesné funkce i jeho myšlení a chování. V plné míře to potvrdily právě masové pokusy na lidech. Jakmile byla potvrzena tato skutečnost, že mikročip dokáže manipulovat lidským myšlením a chováním, vláda USA okamžite investovala 1,5 milionu dolaru na vyhledávání místa na těle, kam by bylo nejvhodnější mikročip voperovat, aby měl maximální účinnost. Byly určeny dva body. Čelo a hřbet pravé ruky."

 svetovlada.jpg, 64 kB
 Robin de Ruiter - Třináct satanských pokrevních dynastií (PDF-1,12 MB)
Třináct satanských pokrevních dynastií - II díl (PDF-3,71 MB)
"Třináct satanských pokrevních dynastií - Příčina tolika bídy a zla ve světě - "...i o rouhání těch, kteříž se praví býti Židé, a NEJSOU, ale jsou sběř satanova.(Zj.2:9) (Knha není psána Katolíky!) Autorova kniha líčí průběh zřizování nového světového řádu k totálnímu ovládnutí lidské rasy. A jak sám říká, rozhodně nejde o pouhou teorii, nýbrž o skutečné působení tajných společností a okultních oligarchií, vedených nejvlivnějšími rodinami našeho světa, které vnucují lidstvu stále rychleji a neodvratněji jednosvětový otrocký stát. Někoho možná zarazí, že mezi iluminátskými dynastiemi, pracujícími na pradávném plánu talmudských Židů na ovládnutí světa, najde zdánlivě naprosto nelogicky také nežidovská, např. čínská jména. Jedním z hlavních Satanových cílů je zglajchšaltování všech věrouk a jejich postupné splynutí do jediného protikřesťanského náboženství."

 13_Dynastii.JPG, 102 kB
 Rory O Moore - Desátek který svazuje (PDF-1,86 MB)
Kde v Novém zákoně najdeme dávání desátků? Musí novozákonní církev dodržovat Zákon Mojžíšův? Stala se místní církev skladem (obilnicí)? Proč církve potřebují tolik peněz? Kam posílali novozákonní věřící své dary? Má novozákonní služebník žít z desátků? Tyto otázky – i mnohé jiné – jsou zodpovězeny v Písmu svatém a odpovědi na ně vás překvapí. Pokud budete tuto knihu číst pozorně a bez nějakých předsudků, naleznete v ní spoustu myšlenek, které stojí za to zvažovat. Není to napsáno jako kritika církve, Bůh ví, že jsme všichni omylní.

 tttb.jpg, 38 kB
 Pavla Víšková - Zamyšlení nad desátky (PDF-692 kb)
Vyučování – věříme, že tohle krátké poselství vysvobodí mnohé zajatce. „Takže je možná pro někoho velkým překvapením, že desátky, zmíněné ve Starém zákoně, byly vlastně velkou hostinou vděčnosti. Ten kdo je odváděl, měl ve skutečnosti uspořádat takovou velkou hostinu ke slávě Boží.“ „Stojí také za povšimnutí, kdy měla být ta hostina ke slávě Boží (neboli odvedení desátku) uspořádána – až Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná. Lidé kteří měli nouzi, neměli žádnou hostinu desátků vůbec pořádat, měli se jí nanejvýš zúčastnit jako strávníci.“

 Desatky.jpg, 14 kB
 Percy Collett - PĚT A PŮL DNE V NEBI (PDF-1,42 MB)
ÚŽASNÉ svědectví dr. Percy Colletta! Velmi Detailní popis nebe! Je doplněno svědectvím i dalších lidí, kteří viděli nebe. Tato svědectví jsou důkladně PODLOŽENA BIBLICKÝMI CITÁTY. Po přečtení uvidíte, že se váš život změnil! Předávejme ho dál!

 collett.jpg, 17 kB
 Rolland Buck - Setkání s anděly (PDF- 1,06 MB)
Psáno dle překladu drahé sestry Jarmily Šestákové. Velikonoce 2003. - "Byl to prostý člověk, který prožil řadu mimořádných zážitků. Poprvé jsme o Rolandu Buckovi slyšeli, když jsme jednou vypravovali, jak Bůh přikázal zvláštnímu andělu-strážci, aby nás ochraňoval před ohnivými šípy ďábla, dokud Ježíš podruhé nepřijde. Tu se nás jedni manželé tázali, jestli jsme slyšeli o pastoru R.Buckovi v Boise, Idaho, kterého navštěvují andělé. Andělé prý s ním rozmlouvají a přinášejí mu zvěsti od Boha."" „Bůh řekl na začátku, že propůjčí poselstvím křídla a bude je doprovázet všude, kam přijdou.“

 Angels.jpg, 37 kB
 Sadhu Sundar Singh - Život a dílo (PDF-411 kb)
Životopis – „Železné dveře ve zdi, která obklopovala studnu, byly uzamčeny. Hladov a žízniv, trýzněn bolestmi zlomené paže, seděl po tři dny v této temné, děsným zápachem naplněné hrobce. Ve své bezútěšnosti vyrazil nářek svého Spasitele: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?"

 sadhu.jpg, 21 kB
  Smith Wigglesworth - Apoštol víry (PDF-779 kb)
Jako Jan Bunyan, kovář z Betfordu, autor knihy „Cesta poutníků“, byl i Smith Wigglesworth, klempíř z Bradfordu, jedinečná a originální osobnost. Kázal ve všech částech světa a jeho služba nesla opravdu apoštolské znaky. Dá se o něm říci, že Bůh skrze něho působil, a Slovo potvrzoval znameními. Nepsal si deník, ale v srdcích těch, jimž byl požehnáním, zůstaly mnohé vzácné vzpomínky. Malou částí toho je tato kniha.

 apostol.jpg, 24 kB
 Vladimír Novák - Vyprávění ze života naší rodiny na Volyni (PDF-293 kb)
Svědectví – „Mezitím se v Mohylanech shromažďovali věřící k častým modlitbám za probuzení v zemi a tam bylo skrze dar Ducha svatého zjeveno, že v České Moščenici u Novákových bude probuzení. Také bylo zjeveno, že Pán pošle zmocnění Duchem svatým i s Jeho dary a Jeho povoláními.“

 novak.jpg, 30 kB
 M.B.W.Etter - Deník znamení a divů (PDF-629 kb)
Tohle svědectví není celé přeloženo – 60 stran z 584. „V neděli, předtím než zemřela, zavolala mě k posteli a řekla: ‚Mami, tento týden tě opustím.‘ a začala si uklízet své věci v domě. Mluvila o smrti, jako kdyby mluvila o návštěvě svého velmi známého přítele. Rozdala všechny své věci. Dala mi svůj Nový zákon a řekla mi, že by se chtěla ještě jednou vidět se všemi svými kamarády.“

 etterova.jpg, 32 kB
  Owen Jorgensen Nadpřirozeno - kniha 1 (PDF-1.01 MB)
Owen Jorgensen Nadpřirozeno - kniha 2 (PDF-1.56 MB)
Owen Jorgensen Nadpřirozeno - kniha 3 (PDF-1.75 MB)
Owen Jorgensen Nadpřirozeno - kniha 4 (PDF-1.63 MB)
Owen Jorgensen Nadpřirozeno - kniha 5 (PDF-2.02 MB)
NOVĚ KNIHA 5 (Všechny díly jsou nově upraveny 2013). Životopis - „Byl jsem poslán z přítomnosti Všemohoucího Boha, abych ti sdělil, že tvé zvláštní narození a nepochopený život ti byl dán proto, aby ti ukázal, že máš nést dar Božího uzdravení k lidem na světě. Budeš-li upřímný ve své modlitbě a přiměješ-li lidi, aby ti uvěřili, nic neobstojí před tvojí modlitbou, dokonce ani rakovina. Půjdeš na mnohá místa na této zemi a budeš se modlit za krále, vládce a panovníky. Budeš kázat k zástupům lidí kolem světa a tisíce lidí bude přicházet k tobě, abys jim poradil. Máš jim vyřídit, že jejich myšlenky jsou v nebi hlasitější než jejich slova.” new.gif, 0 kB

 Cover.jpg, 5,7kB
 Pavel Gabánek – Príď Duchu Svatý (PDF-2,86 MB)
„Po nejakej chvíli, som uzrel pod sebou akúsi planétu... Viem, že sme najprv leteli ponad ňu, videl som ju aj zhora. Potom nebeský voz pristál na planéte a ja som vystúpil. Bol som v raji, nemal som ani kvapku pochybnosti o tom. Všetko, čo som tam videl, to prezrádzalo. Videl som stromy rastliny, krovie, ovocie, kvety najrozličnejších tvarov a druhov. Boli také, aké my na zemi nepoznáme.“ str. 47.

 gabanek.jpg, 41 kB
  Bratr Vavřinec – Praxe Přítomnosti Boží (PDF-381 kb)
„Můžeme vykonávat malé věci pro Boha. Placku, která se smaží na pánvi, obrátím z lásky k Němu, a když jsem to učinil a nic jiného tu už není, co bych ještě udělal, skláním se v oddanosti před Ním, který mi udělil milost, že jsem mohl pracovat. Potom jsem šťastnější než král. Je pro mne dobré, seberu-li i jen stéblo slámy ze země z lásky k Bohu.“

 lawrence.jpg, 25 kB
 Sergej Kurdakov – Odpusť mi Nataša (PDF-1,50 MB)
Při čtení tohoto svědectví si nezapomeňte vzít kapesník... „Skutočný príbeh dôstojníka sovietskej polície o jeho brutálnom prenasledovaní kresťanov, jeho život a smrteľný zápas pri úteku, jeho hľadanie viery tých, čo kedysi prenasledoval, jeho obrátenie sa od modiel k živému a pravému Bohu.“ Novodobý „Saul z Tarsu“.

 kurdakov.jpg, 29 kB
 Theisto – Probuzení v Číně (PDF-181 kB)
Přepis kázání jednoho bratra z Číny. „Když jim muž zmizel pod vodou, najednou přišel Duch svatý, voda začala vařit a tento muž vyskočil a začal poskakovat po ledě jako zajíc a volal: „Ježíš mě uzdravil, Ježíš mě uzdravil!“ A byl úplně zdravý. Lidé z této vesnice viděli tohoto „zajíce“ a věděli, že tento muž byl úplně bez síly, protože umíral na své posteli již dlouhou dobu. Když ho viděli, jak poskakuje a chválí Ježíše, který ho uzdravil, jeden po druhém poklekli na led a řekli: „Tento Ježíš je Pánem“.

 cina.jpg, 79 kB
 Watchman Nee - Normální život Křesťana (PDF-702 kB)
Použito se svolením Kingsway Publications, Eastbourne, England. Kniha je v angl. zdarma ke stažení na: ccel.org W. Nee - Normální Křesťanský život - Dnes již klasika v Křesťanské literatuře. Jedna z nejoblíbenějších a nejznámějších děl Watchmana Neeho. Některé názvy kapitol: Kristova krev. Kristův kříž. Cesta pokroku: poznání. uvědomování. Rozdělení kříže. Cesta pokroku: Vydat se Bohu. Věčný cíl. Duch svatý. Význam a cena 7. kap. ep. Římanům. Cesta pokroku: Chození v Duchu. Jedno tělo v Kristu. Kříž a duchovní život.Cesta pokroku: nesení kříže.Cíl evangelia. new.gif, 0 kB

 Nee.JPG, 38 kB


Pokud jsem uveřejněním některé knihy na této webové stránce porušil autorská práva, ocením, když mě na to držitel autorských práv upozorní (pokud si nepřeje, aby zde byl text uveden), v takovém případě bych text stáhl.

Děkuji za pochopení. Kontakt: Lubomír Zimmer, e-mail:
seznam.png, 3 kBOdkazy.png, 9 kB
Zde najdete požehnané výklady Vernon McGee Starého i Nového zákona
Film "JEŽÍŠ" v Češtině zdarma k shlédnutí - MP4 vysoká kvalita
Film "JEŽÍŠ" v MNOHA jazycích MP4 vysoká kvalita (včetně slovenštiny - Slovak)
Sobota v Kristu!new.gif, 0 kB
Biblicka Archeologie - Uvidíte opravdovou Noemovu Archu, Sodomu a Gomoru a jiné
www.barkoci.de - Velmi požehnaná služba bratra Barkociho
Hledání Boží tváře v tomto světě plném mnoha různých náboženství, kultů a nespočtu křesťanských denominací
Osobní svědectví bratra Rasťa "A poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí"
www.krestan.info
Porno je lož. SK Stránky bývalé pornohvězdy
Kto chce viac rásť v tom počuť Pánov hlas a nechať sa Ním viesť
Chvala.png, 10 kB
Mp3 - STAHUJ ZDE - Chvály (anglicky) Karl Kohlhase - 7xCD zip Velikost 245MB
K. Kohlhase nabízí svoji hudbu zdarma. http://www.k4communications.com/karl/recordings.html

Mp3 - STAHUJ ZDE - Arabské Křesťanské Chvály - 5xCD zip Velikost 89,7MB
Mp3 - Arménské Křesťanské chvály 1xCD 67,2MB

  Dr. Norman W. Walker (1866 - 1984) - Walker byl jeden z nejvýznamnějších lékařů zabývajících se zdravím a výzkumem výživy v USA. Jeho knihy byly vzorem mnohým lékařům, vědcům a autorům.

D. Walker napsal poslední knihu ve svých 113 letech. Až do své smrti v roce 1984 byl nesmírně činný.
Dožil se 118 let. I v tomto věku se věnoval domácím pracím a zahrádkařil.
Jezdil na kole, přestože měl již více než 100 roků. Dr. N.Walker byl věřící.

Dr. Norman Walker: Omládněte - 1,1 Mb Pdf
Dr. Norman Walker: Zářící zdraví - 1 Mb Pdf
Dr. Norman Walker: Tlusté střevo bez zácpy - 2,2 Mb Pdf
Dr. Norman Walker: Čerstvé ovocné a Zeleninové šťávy - 0,9 Mb Pdf
Dr. Norman Walker: Zdraví a salát - 1,4 Mb Pdf
Zdroj: knihykestazeni.zde.cz
 DrWalker.jpg, 5 kB


free counters
Ježíš tě miluje

pspad